Visi dan Misi

Visi

Melahirkan individu yang mempunyai kefahaman Islam yang syumul (menyeluruh)

 1. Membentuk mahasiswa soleh dan musleh yang mempunyai:
 2. Akidah yang sejahtera
 3. Ibadah yang sahih
 4. Syakhsiah yang mapan
 5. Cergas tubuh badan
 6. Cemerlang intelektual
 7. Teratur dalam urusan
 8. Menjaga masa
 9. Mampu berdikari
 10. Kental menghadapi cabaran
 11. Bermanfaat kepada orang lain.

Misi

 • Mewujudkan ruang di kalangan mahasiswa untuk saling mengenali, memahami dan bekerjasama.
 • Memberi peluang kepada semua mahasiswa melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti berpersatuan.
 • Memupuk bakat kepimpinan mahasiswa.
 • Menggalakkan aktiviti ibadah secara perseorangan dan berpersatuan.
 • Menyemai semangat ukhuwah Islamiyah sesama muslim.